Dagbesteding

Houdt u van levendigheid, mensen om uw heen, activiteiten en aanspraak? En bent u op zoek naar een leuke betekenisvolle besteding van uw dag. Kom dan langs bij de dagbesteding van Oase Zorg. De dagbesteding bij Oase Zorg is voor ‘jong & oud’. U kunt vanaf 18 jaar oud de dagbesteding bij ‘Oase Zorg’ bijwonen, voor meer informatie kunt u hiervoor contact opnemen.

Senioren of volwassenen vanaf 18 jaar oud, die zich eenzaam voelen en in een isolement zijn geraakt, kunnen in aanmerking komen voor een indicatie voor de dagbesteding. Het begeleiden van deze senioren en of volwassenen vanaf 18 jaar oud gebeurt op de dagbesteding. Samen met de medewerkers kunt u kiezen aan welke activiteiten u wilt of kunt deelnemen. De activiteiten die georganiseerd worden zijn onder andere:

 • De creatieve activiteiten (handenarbeid, knutselen)
 • Creatieve uitstapjes
 • Bewegen op eigen tempo (ouderen gymnastiek)
 • Gebed en zang
 • Geheugentraining
 • Gezamenlijk eten
 • Gezamenlijk lezen van de krant
 • Thema gesprekken

 

Er zijn verschillende soorten dagbesteding:

 • In­loop dag­be­ste­ding
  Dit is een laag­drem­pe­li­ge ma­nier om in con­tact te ko­men met an­de­re Am­ster­dam­mers. U hebt hier­voor geen in­di­ca­tie no­dig. U kunt het buurt­team bij u in de buurt vra­gen waar er in uw stads­deel in­loop dag­be­ste­ding is.
 • Dag­be­ste­ding mee­doen
  Hier­bij gaat u in groeps­ver­band aan de slag met  so­ci­a­le con­tac­ten op­bou­wen en on­der­hou­den, ac­tief mee doen en leert  u vaar­dig­he­den aan. Als het kan en u het wilt, kunt u op ter­mijn vrij­wil­li­gers­werk gaan doen. Voor dag­be­ste­ding mee­doen meldt u zich bij het buurt­team bij u in de buurt. Deze vorm van dag­be­ste­ding kan ook met een pgb.
 • Dag­be­ste­ding mee­wer­ken
  Bij dag­be­ste­ding mee­wer­ken kunt u in een vei­li­ge om­ge­ving wer­ken. Zon­der werk­druk en sa­la­ris. U bouwt hier­door so­ci­a­le con­tac­ten op, werkt aan uw vaar­dig­he­den, krijgt een dag­rit­me en krijgt meer zelf­ver­trou­wen. Deze vorm van dag­be­ste­ding kan ook met een pgb.

Bron: https://www.amsterdam.nl/veelgevraagd/?productid=%7BFD172C7C-4731-42C5-96AD-F52CA334C5EC%7D#case_%7B0592135A-D8E5-49CD-86F1-93A92AFD9265%7D

Er kan tegen een kleine vergoeding gebruik worden gemaakt van een warme maaltijd. De WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) is er onder andere voor cliënten die lichte of matige verzorging of begeleiding nodig hebben.

Bij cliënten die verstandelijke – somatische – zintuigelijke – en psychogeriatrische aandoeningen, gevorderde dementie en/of beperkingen hebben, kan dagbesteding onderdeel zijn van de WLZ (Wet Langdurige Zorg).

 

 

Let op! Momenteel accepteren wij alleen nieuwe cliënten met een geldige PGB of cliënten die een PGB willen aanvragen. Voor meer informatie kunt u gerust contact opnemen met ons hoofdkantoor.