Missie

Onze missie bestaat uit het verlenen van persoonlijke zorg- en hulpverlening aan onze cliënten. Hierbij staan het begrijpen en respecteren van de persoonlijke omstandigheden van de cliënt centraal. Het streven is dat wij zoveel mogelijk bijdragen aan de kwaliteit van leven en welbevinden van onze cliënten. Onze zorgverleners zullen vanuit dit oogpunt handelen.

 

Visie

Binnen onze organisatie Oase Zorg hanteren wij een transparante en laagdrempelige aanpak. Hiermee creëren wij ruimte voor oprechte communicatie tussen cliënten en zorgverleners. Door onze innovatieve en ondernemende geest, wordt er veel tijd besteed aan de intake van zorgbehoevende mensen. Daarbij wordt de hulpvraag van de cliënt zo optimaal mogelijk afgestemd op het zorgaanbod van Oase Zorg. Vanuit de optiek van Oase Zorg staat de zorg en of hulp vragende cliënt en zijn/haar naasten of verwanten in zowel lichamelijk, psychisch en sociaal aspect centraal in het zorgproces. Onze focus zal ook in de toekomst gericht blijven op het verlenen van kwalitatieve zorg en hulpverlening, waardoor cliënten langer zelfstandig thuis kunnen blijven wonen.