Uitsluitingscriteria

In- en exclusiecriteria: wie nemen wij wel en niet in zorg?

Onze zorglevering is inclusief. Dat betekent dat wij geen onderscheid maken naar ras, taal, religie, sekse en/of geaardheid van cliënten. Alle cliënten worden gelijkwaardig behandeld.

Om echter kwalitatief verantwoorde zorg te kunnen leveren moeten wij enkele criteria hanteren. Dat zijn:

 • Exclusiecriteria ofwel uitsluitingscriteria
 • Verzorgingsgebied
 • Indicatie- en financieringseis
 • Personele beschikbaarheid

 

Ons verzorgingsgebied is Amsterdam en omstreken. We werken vanuit Wlz, ZvW en Wmo (Ongecontracteerde zorg en PGB). Bovendien dienen wij voldoende voor de zorg inzetbare uren te hebben (genoeg personeel) om nieuwe cliënten aan te kunnen nemen. Ten slotte zijn er de exclusiecriteria: dat zijn harde criteria op basis waarvan we cliënten moeten uitsluiten.

 

Informatievoorziening

Wie we wel of niet in zorg kunnen nemen, is te vinden op onze website ‘www.oasezorg.nl’. Ten slotte verschaffen we voor de intake telefonisch informatie hierover. Bij dit alles communiceren we op een begrijpelijke wijze.

 

Exclusiecriteria

Exclusiecriteria zijn kenmerken op basis waarvan wij bij voorbaat aan kunnen geven dat wij voor deze cliënten geen verantwoorde zorg kunnen leveren.  

 

Deze criteria zijn:

 • Jonger dan 18 jaar
 • Vrijheidsbeperkende maatregelen, d.w.z. dwang en/of onvrijwillige zorg onder Wzd of Wvggz
 • Vergevorderde dementie (met grote kans op dwang op korte termijn)
 • Specialistische verpleging
 • Forensische titel
 • Gehandicaptenzorg
 • Suïcidaal gedrag
 • Agressief gedrag
 • Seksueel intimiderend gedrag
 •  (Sociaal) zeer problematisch gedrag
 • Ontoelaatbare lichamelijke belasting voor de zorgmedewerker
 • Andere vormen van onveiligheid voor medewerker

 

Uitgesloten verpleegtechnische handelingen

 1. Stomazorg
 2. Katheterzorg
 3. Medicijnen toedienen per injectie; intracutaan
 4. Medicijnen toedienen per injectie; intraveneus
 5. Infuuspomp en een spuitpomp bedienen
 6. Medicijnen toedienen via een infuussysteem
 7. Sondevoeding toedienen
 8. Zuurstof toedienen
 9. Infuus inbrengen
 10. Wondzorg

 

juli 2022