Terminale Zorg

Wij nemen de zorg uit handen zodat u en uw naasten zich daar geen zorgen over hoeven te maken. U kunt zich dan volledig richten op een zo mooi mogelijk afscheid.

In de laatste maanden van het leven is professionele terminale zorg zeer waardevol. Niet de bestrijding van de ziekte staat centraal, maar een goede afronding van het leven. Wij maken afspraken met u over de momenten waarop onze zorgverleners voor u zorgen en de momenten waarop uw naasten dit doen. Wij doen er alles aan om u zo goed mogelijk te begeleiden tijdens deze fase van uw leven. Om dit te kunnen realiseren, werkt het team efficiënt samen met specialisten, huisartsen en anderen betrokken medici. Wij zorgen voor een goede afstemming tussen alle betrokken partijen, zodat er voldoende aandacht is voor zowel lichamelijke- als psychische klachten.